Skip links

Nέο Voucher Τουρισμού, με Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 1250€

Αφορά σε ανέργους και εργαζόμενους που έχουν απασχοληθεί στον τομέα του τουρισμού.

Εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως ασύγχρονη κατάρτιση.

Υπουργείο Τουρισμού - Προγράμματα Κατάρτισης στον Τουρισμό - Δράση 16921 «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού» (Reskilling and upskilling in tourism) - Έργο SUB1 Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157704)

Η δράση θα αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε έως 20.000 ωφελούμενους (ανέργους ή εργαζόμενους), διάρκειας 250 ωρών και θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως μέσω ασύγχρονης κατάρτισης, με εκπαιδευτικό επίδομα έως 1250€.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις των κάτωθι τομέων (επιλέξιμοι ΚΑΔ επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθοι):

 • 55 Καταλύματα
 • 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
 • 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (υποκατηγορία 77.11, 77.34.10.02, 77.39.13.02)
 • 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 • 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (υποκατηγορία 92.00.11.01)
 • 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (υποκατηγορίες 93.29.19.08 και 93.29.19.09)
 • 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ενδεικτικά υποκατηγορία 96.04.10.04)

Όσοι (άνεργοι ή εργαζόμενοι) διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης και ανήκουν σε μια από τις επόμενες κατηγορίες:

 • Εποχικά εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων,
 • Πρόσκαιρα άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι του τομέα του τουρισμού και
 • Εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.
Σε κάθε καταρτιζόμενο χορηγείται επίδομα κατάρτισης ύψους 5€ για κάθε ώρα επιβεβαιωμένης παρακολούθησης του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, και μέχρι του ποσού των 1.250€.

Η Δράση υλοποιείται με το σύστημα της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Training Vouchers) και περιλαμβάνει:

 • Εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως ασύγχρονη κατάρτιση διάρκειας 250 ωρών σε έως 7 ειδικότητες
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα κατάρτισης

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.
 • Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
 • Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.
 • Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.
 • Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
 • Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας – SPA.
 • Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

Συμπεριλαμβάνονται επίσης θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», οι οποίες ενδεικτικά είναι: α) εργασιακές σχέσεις και τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β) υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου και δ) ξένη γλώσσα (ορολογία).

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) «Ελλάδα 2.0», το Υπουργείο Τουρισμού έχει αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης 16921 «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του Τουρισμού». Η Δράση χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με προϋπολογισμό Τ.Α.Α. 45.033.000 ευρώ, και εμπίπτει στον Πυλώνα Ανάκαμψης «Ιδιωτικές Επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας» και στον Άξονα «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας».

Η μέθοδος ασύγχρονης τηλεκατάρτισης επιλέγεται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ωφελούμενων που είτε εργάζονται είτε κατοικούν σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές (ορεινούς όγκους και μικρά νησιά) καθώς και σε Περιφερειακές Ενότητες όπου ενδέχεται να μην υφίστανται δομές παρόχων κατάρτισης.

Η Δράση θα υλοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2025, όπως προκύπτει από το αναθεωρημένο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 10152/2021 εκτελεστικής απόφασης της 13ης Ιουλίου 2021 με βάση την πρόταση της Επιτροπής στο έγγραφο COM (2023) 749 final.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) «Ελλάδα 2.0», από το Υπουργείο Τουρισμού. ΦΕΚ ΕΡΓΟΥ or ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ.

Επιθυμείς να συμμετέχεις στο πρόγραμμα;

Μετά τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας, ένας σύμβουλός εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας παρέχει πληροφορίες και ενημέρωση για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησή σας.

Τουρισμού

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων
Αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς μέσω της παραπάνω φόρμας επικοινωνίας. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για έξι (6) μήνες. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στο Κ.Δ.Β.Μ. "Ινστιτούτο Μέριμνα". Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων
Αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των ανωτέρω δεδομένων. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να σας ενημερώνουμε για την υλοποίηση νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων. Τα δεδομένα σας θα τυγχάνουν επεξεργασίας προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, εκτός εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους ή άρετε τη συγκατάθεση σας με γραπτό σας αίτημα στο Κ.Δ.Β.Μ. "Ινστιτούτο Μέριμνα". Προσωπικά Δεδομένα.

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο κατάρτισης για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης και τις διαδικασίες που απαιτούνται.