Skip links

Voucher ανέργων 25–45 ετών, με εκπαιδευτικό επίδομα 400€ και εξάμηνη αμειβόμενη απασχόληση

Εξ ολοκλήρου Εξ αποστάσεως κατάρτιση σε τομείς υψηλής ζήτησης με έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες και 6μηνη αμειβόμενη απασχόληση.

Σκοπός της Δράσης είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση 15.000 ανέργων ηλικίας 25-45 ετών σε τομείς υψηλής ζήτησης με έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες και η ένταξη των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα και πιστοποιήθηκαν σε πρόγραμμα επιδοτούμενης 6μηνης απασχόλησης σε επιχειρήσεις.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής εξ αποστάσεως κατάρτισης ανέργων εγγεγραμμένων στη Δ.ΥΠ.Α. διάρκειας 80 ωρών (60 ώρες σύγχρονη και 20 ώρες ασύγχρονη) – μέσω επιταγών κατάρτισης (training voucher) με εκπαιδευτικό επίδομα 400 € (5 €/ώρα κατάρτισης)
 • Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
 • Εξάμηνη αμειβόμενη απασχόληση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κατά την οποία η ΔΥΠΑ καλύπτει στους εργοδότες, το 100% του μισθού και των εισφορών για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-30 ετών (έως 6.132 ευρώ ανά θέση εργασίας) ή το 80% για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 31-45 ετών (έως 4.906 ευρώ ανά θέση εργασίας).

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Κατάρτισης

 • 80 ώρες  με εκπαιδευτικό επίδομα έως 400 € (5 €/ώρα κατάρτισης)

Επιδοτούμενη Απασχόλησης 6 μηνών σε Eπιχειρήσεις Ηλικιακή κατηγορία ωφελούμενων με το ποσό ενίσχυσης ανά ωφελούμενο:

 • 25-30 ετών 6.132,00€ = 6 ΜΗΝΕΣ x 1.022€ (100%)
 • 31-45 ετών 4.905,60€ = 6 ΜΗΝΕΣ x 817,60€ (80%)

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας για 2 επιπλέον μήνες.Συνολικό Επίδομα ανά Ωφελούμενο

 • 25-30 ετών ανέρχεται 6532€
 • 31-45 ετών ανέρχεται 5305,6€
 • Εγγεγραμμένοι Άνεργοι ηλικίας 25-45 ετών και Επιχειρήσεις Ιδιωτικού τομέα

Οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν στη δράση υποδεικνύονται στις δικαιούχους επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης και με βάση το Ατομικό Σχέδιο Δράσης που έχουν καταρτίσει από κοινού.

Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις προεπιλέγουν μεταξύ των υποψηφίων τον κατάλληλο για τη θέση και ενημερώνουν σχετικά τη ΔΥΠΑ, μέσω της πλατφόρμας eServices ΔΥΠΑ.

Στη συνέχεια οι ωφελούμενοι άνεργοι υποχρεούνται να επιλέξουν πρόγραμμα που παρέχεται στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης μέσω της ιστοσελίδας Voucher.gov.gr.

Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης: oι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Αντικείμενα Κατάρτισης

 1. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες και Εφαρμογές Γραφείου
 2. Online Branding και Επικοινωνία
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
 4. Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης
 5. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 61255/06-05-2022 απόφασης ένταξης του Έργου με τίτλο «SUB1: Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών – Δράση 16747» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164476) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας(ΨΓ4ΟΗ-ΗΝ5) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – .

Ο προϋπολογισμός της Δράσης (συνολική Δημόσια Δαπάνη) μετά την τροποποίηση απόφασης ένταξης ανέρχεται σε 49.731.600,00 €.

Η παρακολούθηση και η ολοκλήρωση ενός προγράμματος κατάρτισης πόσο μάλλον και η απόκτηση πιστοποίησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν παίζουν σημαντικό ρόλο στην εύρεση απασχόλησης. Εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή τους στην διεύρυνση των γνώσεων καθώς και στην απόκτηση νέων. Τέλος η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάσταση συνολικά προσδίδει ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας.

Ελλάδα 2.0. ΔΥΠΑ

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. ΦΕΚ ΕΡΓΟΥ or ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ.

Επιθυμείς να συμμετέχεις στο πρόγραμμα;

Μετά τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας, ένας σύμβουλός εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας παρέχει πληροφορίες και ενημέρωση για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησή σας.

Ανέργων 25-45

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων
Αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς μέσω της παραπάνω φόρμας επικοινωνίας. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για έξι (6) μήνες. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στο Κ.Δ.Β.Μ. "Ινστιτούτο Μέριμνα". Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων
Αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των ανωτέρω δεδομένων. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να σας ενημερώνουμε για την υλοποίηση νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων. Τα δεδομένα σας θα τυγχάνουν επεξεργασίας προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, εκτός εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους ή άρετε τη συγκατάθεση σας με γραπτό σας αίτημα στο Κ.Δ.Β.Μ. "Ινστιτούτο Μέριμνα". Προσωπικά Δεδομένα.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο των διαθέσιμων αντικειμένων κατάρτισης του προγράμματος.

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο κατάρτισης για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης και τις διαδικασίες που απαιτούνται.